Home »

CV

Personlig vision:

I det danske samfund er forskellen minimal på rig/fattig – lærd/ulærd.
Vort samfunds udviklingsmuligheder er derfor betinget af: “at gøre de bedste bedre”.

Faglig baggrund:

 • Fungeret som leder i erhvervslivet 1974-86
 • Fungeret som coach / mentor på forskellige supervisions niveauer fra 1975
 • Forsket indenfor psykobiologi / biopsykologi siden 1984
 • Fungeret som lærer / rektor på Coach & Psykoterapeut Skolen fra 1990-2006

Forfatter til fagbøgerne:

 • “Roden til alt godt”, 1984
 • “Føl dig frem”, 1987
 • “Etik i din hverdag”, 1988
 • ”Følsom og voksen”, 1999
 • ”Ordet – der blev væk”, 2004
 • “Biopsykologi”, 2022 (opdateres årligt)

De tre nyeste titler forefindes fortsat som bøger.
De tre ældste titler indgår som pensum i uddannelserne.

Data om egen virksomhed:

 • Stifter af Biopsykologisk Institut i 1985. Udviklet dansksproget adfærdspsykologisk klassifikation på basis af den amerikanske adfærdsbiolog Paul D. MacLean’s Nobelprisindstillede forskning i hjernens emotionelle opbygning – en analyse i emotionel evolutionspsykologi.
 • Selvstændig coach / mentor / psykoterapeut fra 1986
 • Stifter af Coach & Psykoterapeut Skolen i 1990. Rektor emeritus 2006.

Data om beskæftigelse:

 • Sjællandske Artilleri Regiment: 1961-63
 • G. M. A/S: 1963-66
 • Toms A/S: 1966-70
 • IBM A/S: 1970-82
 • Kodak A/S: 1982-86
 • Selvstændig praksis 1986 til 2006
 • Lærer og rektor på Coach & Psykoterapeut Skolen 1990-2006
 • Biopsykologisk Institut fra 1985 og fortsat aktiv

Data om uddannelse:

 • Grundskole: realeksamen 1957
 • Kunsthåndværkerskole: gravør 1961
 • Handelsskole: merkonom 1971
 • Handelshøjskole: virksomhedsstyring 1979
 • Bredde af kurser i coaching og psykoterapi: 1973-86

Personlige data:

 • Født: 1941
 • Søskende: 2 år ældre storesøster og 12 år yngre lillesøster
 • Forældre: afdøde
 • Børn: 2 ikke-hjemmeboende og 2 børnebørn
 • Fraskilt
 • Bopæl: København 1941-63, Midtjylland 1963-79, Hovedstadsområdet fra 1979

Copyright: Allan Bansholm Nilsson 2023