Hvordan et menneske får en reel indflydelse på sit liv!

Uanset hvor i verden, hvilket land eller hvilken kultur du er vokset op i, er alle mennesker født med de samme fem sanser og syv drifter. Disse instinkter og evner er udviklet gennem evolutionen som en biologisk arv, der sammen med den sociale arv former det individuelle menneske, vi hver især er.

Samtidig med at vi alle har de samme drifter, har vi helt forskellige dna koder og fingeraftryk. Vores sociale arv er som bekendt også forskellig, hvilket tilsammen gør, at vi alle bliver vidt forskellige individer. Vi ser derfor verden ud fra den personlighed, vi selv er. Sådan som vi ser og opfatter verden, tror vi den er. Sådan som vi ser andre mennesker, tror vi – de er. Men de ser jo på dig på samme måde. Som de selv ser, og opfatter andre – tror de – du er.

Det er derfor indlysende, at det er vigtigt for mennesket at erkende, at vi dybest set ikke ved noget om andre. At det vi tror, ikke nødvendigvis er et andet menneskets virkelighed. At virkelighed er en subjektiv og personlig oplevelse. At der findes ligeså mange virkeligheder, som der findes mennesker. Dette er vi nødt til at lære at erkende, fordi en sådan avanceret type af evne til at skelne, er vi IKKE født med.

Det moderne menneske er nødt til at lære, hvor forskelligt andre opfatter verden og menneskene i den. Har vi ikke lært det, som børn, er vi nødt til at lære det som voksne. Ellers lever vi blot som ”kopier af en biologisk arv + en social arv”, som omgivelserne og andre har formet, indtil vi dør.

Denne viden er fundamental vigtig for et menneskes udvikling af “emotionel intelligens”. Problemet kan beskrives på denne paradoksale måde: “hvis ikke andre ved, hvem de selv er, hvordan skal du så kunne vide det”! At opnå “emotionel intelligens” er derfor helt afhængig af, at du lærer, hvem du dybest set selv er. Først derefter opnår du en kompetence til reelt, at kunne skelne andres forskelligheder – fra dine.

Dette er formålet, at udvikle emotionel intelligens med coaching i biopsykologiske metoder og teknikker.

Allan Bansholm Nilsson
Adfærdsforsker, rektor emeritus, seniorcoach

Copyright 2023