Home »

Historik for Biopsykologisk Institut og Coach & Psykoterapeut Skolen

Har arbejdet som professionel med personlig udvikling og forsket sideløbende fra midten af 70’erne. Først som selvstændig coach, og senere stiftedes Biopsykologisk Institut og derefter Coach & Psykoterapeut Skolen. Der blev udarbejdet to fagbøger til brug i undervisning: “Følsom og voksen” samt “Ordet – der blev væk”. Se: www.saxo.com.

I 1985 var den amerikanske adfærdsforsker Paul D. MacLean Nobelprisindstillet for en hjerneforskning, der dokumenterede at menneskets følelsesliv har fundament i syv nedarvede drifter, som danner grundlag for menneskets adfærd. På basis af dette udviklede jeg en adfærdsbiologisk analyse, benævnt biopsykologi, og stiftede Biopsykologisk Institut. De næste års forskning gav udslaget til at stifte Skolen, med henblik på at få analysens effekt testet professionelt i praksis. Coach & Psykoterapeut Skolen blev således grundlagt i 1990.

Personlig historik

Som personlig baggrund var jeg i en årrække ansat i virksomheder som Toms A/S, IBM A/S og Kodak A/S (se CV på næste side) og var bl.a. med til at indføre medarbejdersamtaler og ledertræning. Sideløbende med undervisning og indførelse af coaching metoder i danske virksomheder, begyndte jeg at interessere mig for psykoterapien.

Der fandtes dengang i 1970’erne ingen egentlige danske uddannelser indenfor hverken coaching eller psykoterapi, men der var et udbud af kurser og seminarer af nogle ugers og måneders varighed. De blev dengang ofte afholdt af udlændinge, der kom til Danmark, eller af danskere der havde været i udlandet og lære. Jeg deltog over en del år i en række af relevante typer, og var med blandt den tids generation af innovatorer herhjemme, indenfor både coaching og psykoterapi.

Starten som selvstændig blev derfor med et tværfagligt koncept af teknikker fra begge metoder, målrettet til personlig udvikling for raske og ambitiøse mennesker. Formentlig det første tværfaglige koncept af sin slags i Danmark, der samtidig indeholdt både coaching og psykoterapi.

Med den ovenfor nævnte biopsykologiske analyse som fundament, for dette tværfaglige koncept, blev der skabt en unik uddannelse for coaches og psykoterapeuter, målrettet til personlig udvikling for raske og ambitiøse mennesker.

En kombination af både:
A. biopsykologisk analyse
B. tværfaglighed af både coaching- og psykoterapeutiske teknikker

Disse er tilsammen fortsat er Skolens enestående uddannelses koncept. Efter 16 år som rektor nåede jeg i 2006 pensionsalderen, og overdrog Skolen til lærerstaben, som i dag viderefører konceptet.
Er fortsat indehaver af Biopsykologisk Institut.

Enetimer, kurser og uddannelser i coaching

Se: www.personlig-udvikling.dk.

Kontakt til AN

Følg på Facebook: Biopsykologisk Institut
Mail: allans@live.dk
Mobil: 4050 5031
Et CV findes på næste side

Copyright 2023