Home » Senior coaching

Senior coaching

Forskning i adfærdsbiologi har vist, at det moderne menneske er ubevidst om krybdyrhjernens styring af vores adfærd. En styring der er langt større, end vi hidtil har været bevidst om. Bevidstgørelse af denne viden vil få stor betydning for menneskets selvforståelse fremover. En ny og helt anderledes forståelse der vil ændre bl.a. personlig udvikling.

Som mange andre, har du sikkert undret dig over at mennesker kan være hensynsløse og til tider grusomme, selvom verden kunne være meget bedre. Som barn fra 2. verdenskrig og fra starten af mit voksenliv har jeg søgt svaret på, hvad en dybere årsag kunne være. Først da jeg havde passeret de 40 år kom svaret ved publiceringen af 15 års adfærdsbiologisk hjerneforskning: “Et humanistisk samfund er en svær opgave for menneskets nedarvede, medfødte urhjerne også kaldet krybdyr hjernen!

I årene der er gået siden, med undervisning og adfærdspsykologisk forskning, er det blevet klart for mig, at hvis verden skal ændres, skal vi allerede som børn lære i institutioner og skoler, og ikke mindst, skal forældre kunne lære deres børn den viden og den adfærd, som kan kompensere for urhjernens mangler. Men dette vil naturligvis tage os adskillige generationer at opnå. Så ny, som denne viden er, er det nu, og indtil videre, kun muligt at undervise voksne kompetente mennesker, som selv ønsker at mestre livet bedre.

Senior coaching er således for mennesker med både en erhvervsmæssig og personlig livserfaring, som indser at der findes et yderligere udviklingspotentiale, når de – i en alder fra først i 30’erne – har passeret den første ungdom. Mange glemmer nemlig hen ad vejen, at bruge deres erfaringer til at skabe en øget livskvalitet – på alle områder af livet.

Hvad enten vi vil sikre en optimal kvalitet i arbejdslivet, som gode ledere, eller vi vil sikre det i privatlivet, og blive forældre der kan lære deres egne børn de relevante adfærdstyper, er denne type coaching målrettet til dette. Et tværfagligt, professionelt koncept skabt til personlig udvikling – gennem alle livets faser.

Coaching vision

Et moderne, humanistisk samfund er en svær opgave for vores medfødte, urgamle hjernedele.

Siden coaching- og psykoterapeutiske metoder i starten af 1970’erne begyndte at blive brugt til personlig udvikling i Danmark, har jeg (Allan Bansholm Nilsson (AN) været blandt pionererne, og arbejdet med mennesker efter en vision om ”at gøre de bedste bedre” – “til gavn for de svageste”.

Ingen er bedre til at lede andre, og en virksomhed, end til at lede sig selv, og sit liv! ”Den fødte leder” er et håndværk. Ingen er født til at være leder. ”Den fødte partner” og ”den fødte livskunstner” er ligeledes et håndværk. Ingen er født til at være den perfekte partner i et forhold, eller til at kunne få det optimale ud af deres liv, hvor arbejdsliv og privatliv samtidig går op i en højere enhed.

Citat af Lewis Mumford: ”Livet er den eneste kunst, som vi forventes at praktisere uden forberedelse og uden foregående prøver, fejl og sjuskeri, som ellers er nødvendig for oplæring”.

Historik for Biopsykologisk Institut og Coach & Psykoterapeut Skolen

AN har arbejdet som professionel med personlig udvikling og forsket sideløbende fra midten af 70’erne. Først som selvstændig coach, og senere stiftedes Biopsykologisk Institut og derefter Coach & Psykoterapeut Skolen. Der blev udarbejdet to fagbøger til undervisnings brug: ”Følsom og voksen” samt ”Ordet – der blev væk”, Wiboltts Forlag.

I 1985 var den amerikanske adfærdsforsker Paul D. MacLean Nobelprisindstillet for en hjerneforskning, der dokumenterede at menneskets følelsesliv har fundament i syv nedarvede drifter. På basis af dette udviklede AN en psykologisk analyse, benævnt biopsykologi, og stiftede Biopsykologisk Institut. De næste års forskning gav udslaget til at stifte Skolen, med henblik på at få analysens effekt professionelt testet i praksis. Coach & Psykoterapeut Skolen blev således grundlagt i 1990.

Personlig historik

Som personlig baggrund var AN i en årrække ansat i virksomheder som Toms A/S, IBM A/S og Kodak A/S (se CV på næste side) og var bl.a. med til at indføre medarbejdersamtaler og ledertræning. Sideløbende med undervisning og indførelse af coaching metoder i danske virksomheder, begyndte AN at interessere sig for psykoterapi.

Der fandtes den gang ingen egentlige danske uddannelser indenfor hverken coaching eller psykoterapi, men der var et udbud af kurser og seminarer af nogle ugers og måneders varighed. De blev dengang ofte afholdt af udlændinge, der kom til Danmark, eller af danskere der havde været i udlandet og lære. AN deltog over en del år i en række af relevante typer, og var med blandt den tids generation af innovatorer herhjemme, indenfor både coaching og psykoterapi.

Starten som selvstændig blev derfor med et tværfagligt koncept af teknikker fra begge metoder, målrettet til personlig udvikling for raske og ambitiøse mennesker. Formentlig det første tværfaglige koncept af sin slags i Danmark, der samtidig indeholdt både coaching og psykoterapi.

Med den ovenfor nævnte biopsykologiske analyse som fundament, for dette tværfaglige koncept, blev der skabt en unik uddannelse for coaches og psykoterapeuter, målrettet til personlig udvikling med raske og ambitiøse mennesker.

En kombination af både:
A. biopsykologisk analyse samt
B. tværfaglighed af både coaching- og psykoterapeutiske teknikker

som tilsammen, fortsat er Skolens enestående uddannelses koncept. Efter 16 år som leder af Skolen nåede AN i 2006 pensionsalderen, og overdrog Skolen til lærerstaben, som i dag viderefører konceptet.
Biopsykologisk Institut indehaves fortsat af AN.

Enetimer, kurser og uddannelser i senior coaching

Se: Coach & Psykoterapeut Skolen i København.

Kontakt til AN

Følg på Facebook: Biopsykologisk Institut
Mail: allans@live.dk
Mobil: 4050 5031
Et CV findes på næste side

Copyright: Allan Bansholm Nilsson 2021